Ken je deze getallen?

Mehrabian: 55% visueel – 38% auditief – 7% inhoud ???

Wanneer er gesproken wordt over de verschillende aspecten van communicatie worden vaak de percentages van Mehrabians onderzoek over totale communicatie gebruikt. Maar let op! Bij het gebruik van de percentages is de interpretatie relevant.

Uit de verhouding die uit onderzoek van Mehrabian naar voren is gekomen zou je kunnen concluderen dat je woorden de boodschap slechts voor 7% overbrengt.

Dit is een onjuiste conclusie………..

Zo worden de percentages ongenuanceerd en buiten hun originele context gebruikt. Het onderzoek van Mehrabian (1967) richtte zich op tegengestelde emotionele boodschappen: Het een zeggen en met je gezichtsexpressie, je toon, en/of je houding iets anders uitdrukken. Wat geloven mensen dan?

Stel er is een situatie waarin iemand je bedankt voor een cadeautje, maar in zijn lichamelijke expressie en toon valt niets op te merken dan blijdschap of dankbaarheid. Op zo’n moment zijn we eerder geneigd de toon en de lichaamstaal te geloven, dan de woorden. Er is simpelweg een tegenstelling tussen de expressie in de verschillende “talen”. Dat geeft miscommunicatie.

Bruikbare interpretatie

In trainingen vertel ik cursisten dat hun woorden het belangrijkste zijn. Dat is immers wat ze te vertellen hebben. De andere aspecten, de lichaamstaal, gebaren, gelaatsexpressie, en de creatieve mogelijkheden van de stem en het spreken zijn je middelen die helpen de boodschap zo bij de ander te krijgen als jij hem bedoelt. Dus gebruik die middelen.

Later onderzoek geeft ook percentages voor presentaties waarbij informatie wordt overgedragen:

– 53% verbaal
– 32 visueel
– 15% auditief                     (Bron: Managers Online / Michel Hoetmer)

Daarbij zijn het non-verbale en het verbale deel beide in gelijke mate verantwoordelijk voor informatieoverdracht. Hoe meer die twee in lijn zijn met elkaar, hoe effectiever de communicatie is. Maar let op, want bij verschil in boodschappen gelden plotseling toch de percentages van Mehrabian weer.

 

Tot besluit een leuk animatiefilmpje, gemaakt door Martin Shovel van Creativity Works: